Brand orientation as a marketing perspective for primary healthcare organizations

Harald Pol, Eveline van der Herberg, Di-Janne Barten, Judith Tielen, Gerrita van der Veen

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Brand orientation as a marketing perspective for primary healthcare organizations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Psychology

Economics, Econometrics and Finance

Material Science