Boussignac continuous positive airway pressure for weaning with tracheostomy tubes

Leon P H J Aarts, Michael G G Rodgers, Hans Delwig, Maarten W N Nijsten, Willem Dieperink

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Boussignac continuous positive airway pressure for weaning with tracheostomy tubes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Nursing and Health Professions