Bottom-up Business Opportunity’s: BUBO: een ondernemend ontdekkingsproces in Noord Nederland

Egbert Dommerholt, Derwin Schorren

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

83 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit document staat de, in het kader van het Interreg North Sea PERISCOPE programma door het Kenniscentrum Biobased Economy (KCBBE) van de Hanzehogeschool ontwikkelde, Bottom-up Business Opportunity’s (BUBO) methodiek centraal. In het kort behelst het PERISCOPE programma de start van een permanent transnationaal intersectoraal innovatieplatform voor duurzame ontwikkelingen binnen de Noordzeeregio’s. De vraag die het programma gaat beantwoorden is welke mogelijkheden voor nieuwe business er zijn in de Noordzeeregio.
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's18
Volume1
Uitgave1
StatusPublished - 15 apr. 2018

Keywords

  • regionale economie
  • ondernemerschap
  • duurzame ontwikkelingen
  • samenleving
  • samenwerking

Citeer dit