BOHICA; bend over, here it comes again… construction and test of a change fatigue instrument

Vertaalde titel van de bijdrage: Bohica: verandermoeheid, constructie en test van een verandermoeheid instrument

Wim Elving, Lindy Hansma, Merel de Boer

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

126 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Bohica: verandermoeheid, constructie en test van een verandermoeheid instrument'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Business & Economics