Bodemvervuiling in wadi's onderzocht met nieuwe methode

  Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

  354 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Klimaatadaptatie staat in Nederland hoog op de agenda en vraagt om een
  andere inrichting van de openbare ruimte. Grote regenbuien passen niet in
  rioolbuizen dus wordt verharding vervangen door groen. Groenvoorzieningen
  krijgen functies als waterberging en infiltreren regenwater in de bodem,
  zoals bij wadi’s (water afvoer drainage en infiltratie). Het afstromend
  regenwater dat infiltreert bevat verontreinigingen zoals PAK en zware
  metalen die in de toplaag van de wadi worden afgevangen. De concentraties
  zijn echter zo laag dat vervuiling pas na jaren meetbaar is.
  Vertaalde titel van de bijdrageResearch on long term soil contamination in swales
  Originele taal-2Dutch
  Aantal pagina's11
  TijdschriftH2O: tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling
  Volume2019
  Nummer van het tijdschriftmei
  StatusPublished - mei 2019

  Keywords

  • watermanagement
  • drainage
  • bodemverontreiniging

  Citeer dit