Bloemen boven het maaiveld: Creatieve en innovatieve werklocaties in de gemeente Groningen

Bart de Zwart, Martijn de Gruijter

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

123 Downloads (Pure)

Samenvatting

De Gemeente Groningen heeft in maart 2023 het Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen de opdracht gegeven voor het uitvoeren van een verkenning naar het aanbod aan werklocaties voor creatieve en innovatieve bedrijvigheid in de gemeente. Deze verkenning richt zich primair op het aanbod aan verzamelgebouwen voor kleinschalige en startende ondernemingen, zogenaamde ‘broedplaatsen’.
Deze verkenning vormt een vervolg op, en actualisatie van, de in 2018 uitgevoerde QuickScan Groningen Groeit, welke is uitgevoerd door de Gemeente Groningen in samenwerking met Estheticon. Deze rapportage en de bijbehorende bijlagen dienen als input voor de gemeente bij het vormgeven en uitvoeren van haar broedplaatsenbeleid.
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
UitgeverijHanze University of Applied Sciences, Groningen - Research Centre for Built Environment – NoorderRuimte
Opdrachtgevend orgaanGemeente Groningen
Aantal pagina's41
StatusPublished - 11 jul. 2023
EvenementGroninger Broedplaatsen in Perspectief - Stadslab, Groningen, Netherlands
Duur: 20 jun. 2023 → …

Keywords

  • broedplaatsen
  • Incubator
  • creatieve industrie
  • innovatie
  • werken

Citeer dit