Blockchain: technology looking for a problem? visions of blockchain technology in real estate

Jan Veuger, Jo Bronckers

Onderzoeksoutput: Contribution to conference proceedingProfessional

361 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Blockchain: technology looking for a problem? visions of blockchain technology in real estate'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Economics, Econometrics and Finance

Keyphrases