Blockchain: kantelpunt in de vastgoedsector

Jan Veuger

  Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

  609 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Heeft vastgoed nog wel die waardering die het heeft gehad, of gaat de waardering van vastgoed veranderen door verrassende producten en diensten, innovatieve businessmodellen, andere marktstrategieën, innovatieve manieren van organiseren en managen in (vastgoed)markten? Vernieuwing draait om goede faciliteiten in een aantrekkelijke en stimulerende omgeving. Noem het disruptief vastgoed. Drijfkrachten achter deze ontwikkelingen zijn nieuwe technologie, wendbaarheid, anders organiseren en managen.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)6-8
  TijdschriftVastgoedmarkt
  Nummer van het tijdschriftnovember
  StatusPublished - nov. 2017

  Keywords

  • vastgoed
  • waardering
  • disruptie
  • blockchain

  Citeer dit