Bezoekersprognose Wad & Zoo

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Wad & Zoo is een attractie over het natuurlijke leven in de Eems, van bron tot Wad en Noordzee. Oorspronkelijk was de gedachte dat deze attractie in Delfzijl zou komen, maar hij is nu gepland bij de veerboot naar Borkum in de Eemshaven.Marklinq is door het Bestuur van de Stichting Wad & Zoo gevraagd een prognose te maken van het aantal bezoekers en de bestedingen van deze bezoekers voor het nieuwe concept in de Eemshaven. Er zijn drie onderzoekslijnen gevolgd: een enquête onder Borkumgangers, een herijking van een prognose (door Twijnstra & Gudde) van een eerder plan van Wad & Zoo voor Delfzijl en ten slotte zijn enkele interviews met experts en adviseurs gehouden.Dit rapport bevat de eindrapportage met de prognose.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's46
StatusPublished - sep. 2015

Publicatie series

ReeksMarklinq Publicaties
Nummer8

Keywords

  • marketing
  • toeristenindustrie
  • haalbaarheidsonderzoek
  • noord-groningen

Citeer dit