Bewust van je eigen blik: het gebruik van Visual Thinking Strategies ter bevordering van interculturele sensitiviteit bij studenten van de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Marjolein Deunk, Hanke Korpershoek, Mariëtte Hingstman, Annegien Langeloo

Onderzoeksoutput: ReportAcademic

Samenvatting

De toenemende pluriformiteit in de samenleving wordt weerspiegeld in het onderwijs: de etnisch-culturele diversiteit van de leerlingpopulatie groeit. Voor een optimale schoolloopbaan is het belangrijk dat de kennis en ervaringen van leerlingen op school (h)erkend worden, maar voor leerlingen met een migratieachtergrond lijkt dit minder goed te gebeuren. Leerkrachten vinden het vaak wel belangrijk om op een goede manier met culturele verschillen om te gaan, maar weten niet altijd weten hoe ze hier in de praktijk vorm aan moeten geven. Het onderwijs bevat allerlei impliciete normen, waarden en verwachtingen, die voor sommige leerlingen een gunstiger leeromgeving creëren dan voor anderen. Voor leerkrachten, die veelal zelf tot de meerderheidscultuur behoren, is dit soms moeilijk te herkennen. Project ViTaS (“Visual Thinking Strategies voor interculturele sensitiviteit van AOLB1 - studenten”) is een onderwijsinnovatie binnen het NRO Comeniusprogramma voor onderwijsinnovatie in het hoger onderwijs. Project ViTaS is opgezet om aankomend leerkrachten zich meer bewust te laten worden van hun eigen perspectief, hun propriospect, en van hoe dat hun interpretatie en evaluatie van leerlingen en situaties kan beïnvloeden. Bewustwording van propriospect wordt gezien als onderdeel van de interculturele sensitiviteit die nodig is om gelijke kansen voor alle leerlingen te creëren.
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
UitgeverijGION onderzoek/onderwijs
Aantal pagina's82
ISBN van elektronische versie978-90-669-0574-0
StatusPublished - 2020
Extern gepubliceerdJa

Keywords

  • interculturele sensitiviteit
  • lerarenopleidingen
  • visual thinking strategies

Citeer dit