Beweegmonitor 2023: Sterrensteen

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

De monitor is uitgevoerd door het Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap van het Hanze Instituut voor Sportstudies, in opdracht van de gemeente Groningen en in samenwerking met de Bslim professionals en groepsleerkrachten van de betrokken scholen.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's2
StatusPublished - 2023

Keywords

  • bewegen (activiteit)
  • sport
  • basisonderwijs

Citeer dit