Beter benutten vastgoedonderwijs

Jan Veuger

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

229 Downloads (Pure)

Samenvatting

Bij het 34e jaarlijkse congres van American Real Estate Society in Florida gingen professionals in het vastgoedonderwijs en onderzoek in gesprek over zes thema’s: de globale economie- en kapitaalsstromen, vastgoedmarktcycli, demografische effecten, toekomstbestendig vastgoed, disruptie in technologie en toekomstige onderwijsmodellen.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)53-54
TijdschriftPropertynl magazine
Volume18
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 26 apr. 2018

Keywords

  • vastgoed
  • hoger onderwijs

Citeer dit