Bestuurbaarheid woningcorporaties onderzocht: lessen die geleerd kunnen worden uit CREM

Jan Veuger

  Onderzoeksoutput: ChapterProfessional

  156 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Iedereen heeft wel een mening over corporaties. Maar een duidelijk beeld over hoe het functioneren van corporaties moet worden beoordeeld ontbreekt. Hoe moeten we de maatschappelijk waarde van het vastgoed waarderen? En op welke wijze kunnen corporaties sturen op maatschappelijke waarde? Als het corporaties lukt om toegang te krijgen tot een competitieve strategie moet het lukken om de druk van stakeholders te weerstaan. Met behulp van Corporate Real Estate Management kan hier door corporaties bewust op worden gekoerst.
  Originele taal-2Dutch
  TitelBarometer maatschappelijk vastgoed
  UitgeverijHanzehogeschool Groningen
  Pagina's319-330
  ISBN van elektronische versie978-90-819774-5-6
  StatusPublished - 2014

  Keywords

  • bestuurskunde
  • woningcorporaties

  Citeer dit