Bescherming persoonsgegevens bij groepsgewijze aanpak ondermaats

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

67 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het aantal bijstandsgerechtigden blijft groeien en tegelijkertijd nemen de participatiebudgetten van de gemeenten af. Gemeentelijke Sociale diensten kiezen daarom steeds vaker voor een groepsgewijze aanpak. De vraag is hoe het daarbij gesteld is met de privacy. De bescherming van persoonsgegevens blijkt bij een groepsgewijze aanpak, bijvoorbeeld bij een solliciatietraining vaak ondermaats.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)6-9
TijdschriftSociaal bestek
Volume76
Nummer van het tijdschriftapril
StatusPublished - 2014

Keywords

  • re-integratie
  • sociale diensten
  • privacy

Citeer dit