Beroepsprofiel geriatriefysiotherapeut

Hans Hobbelen, I.A.L. Kamp, R.A.T. Looijen, H. Risseeuw, M. Velde, T.P.M.M. Vluggen

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

2464 Downloads (Pure)

Samenvatting

Een Geriatriefysiotherapeut is een geschoolde en vakbekwame fysiotherapeut die zich, middels een, door de NVAO Geaccrediteerde en KNGF en NVFG erkende, opleiding, heeft gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen.
Het specialisme richt zich op verbetering en behoud van gezondheid, zelfredzaamheid, participatie en kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen of ouderen die het risico lopen kwetsbaar te worden, met de focus op het bewegend functioneren.
Het domein van de geriatriefysiotherapie valt onder de medische, bewegings- en gedragswetenschappen en baseert zich op actuele wetenschappelijke inzichten, methoden en technieken uit deze kennisgebieden.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijKoninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
Aantal pagina's47
StatusPublished - 2014

Keywords

  • geriatrische fysiotherapie
  • beroepsprofiel

Citeer dit