Bereiding van industriewater uit rwzi-effluent

J. Blom, T. Vos, A. van der Ham, Janneke Krooneman

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

21 Downloads (Pure)

Samenvatting

Effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties is door de kwaliteitsverbetering in de afgelopen tien jaar steeds meer een grondstof en steeds minder een afvalstof geworden. Met name in droge gebieden is het effluent van een moderne rwzi te waardevol om weg te gooien. Het kan gebruikt worden als
industriewater of voor natuurdoeleinden. Voor een aantal toepassingen bestaat echter behoefte aan verbetering van de kwaliteit. Onderzoek bij de rwzi in Raalte toonde aan dat op eenvoudige wijze een goede verwijdering van pathogene bacteriën, stabilisatie van de kwaliteit en verlaging van het
nutriëntengehalte mogelijk is.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)19-21
Aantal pagina's3
TijdschriftH2O: tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling
Volume36
Nummer van het tijdschrift23
StatusPublished - 2003
Extern gepubliceerdJa

Keywords

  • microbiologie
  • waterkwaliteit
  • industriewater
  • rwzi effluent

Citeer dit