Bemonsteren met drones

Martin Kroes, Floris Boogaard, Rutger de Graaf

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

111 Downloads (Pure)

Samenvatting

In eerste instantie wordt bij de term ‘drone’ vaak gedacht aan onbemande,
op afstand bestuurbare, vliegtuigjes. Minder bekend is dat er ook drones
bestaan die onder water inzetbaar zijn. Deze ‘submerged drones’ kunnen
worden gebruikt voor aquatisch ecologisch onderzoek.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)38-40
TijdschriftVisionair: het vakblad van sportvisserij Nederland
Nummer van het tijdschrift35
StatusPublished - mrt. 2015

Keywords

  • drones
  • watermanagement

Citeer dit