Beleggen in zorgvastgoed: een alternatief voor schaars beschikbare bancaire middelen

Jan Veuger

  Onderzoeksoutput: Web publication/siteOther research output

  Samenvatting

  Verschillende verkennende onderzoeken geven aan dat investeren in zorgvastgoed een relatief onbekende beleggingscategorie is. Ze heeft echter wel een ontwikkelpotentie tot een investeringscategorie. Er zijn dan ook goede perspectieven zijn voor investeringen in zorgvastgoed door een stijgende lijn in stabiliteit van zorginstellingen. Verwacht mag worden dat investeringen in de toekomst zullen toenemen. Ook zal zorgvastgoed als een volwaardige beleggingscategorie wordt gezien door beleggers. Tegen de economische trend in is het eigen vermogen van zorginstellingen toegenomen en de solvabiliteit toegenomen. Ondanks dat zorginstellingen er in die zin goed voor staan, zijn wel grote onderlinge verschillen waar te nemen.
  Originele taal-2Dutch
  StatusPublished - 2015

  Keywords

  • vastgoed
  • zorgsector
  • investeringen
  • beleggingen

  Citeer dit