Beledigende Broccoli 2.0_Armoede krijg je gratis_Misschien moet je iets lager mikken

Onderzoeksoutput: Book/Film/Article reviewAcademic

Samenvatting

Om armoede te bestrijden is kennis van armoede nodig. Niet alleen wetenschappelijke kennis en vakkennis, maar ook ervaringskennis. Het principe dat je niets doet voor mensen zonder die mensen erbij te betrekken wordt steeds meer omarmd door beleidsmakers en sociale professionals. En terecht, want goed armoedebeleid en goede interventies kunnen niet zonder de kennis van mensen die getroffen worden door armoede(beleid).

Deze drie boeken zijn geschreven door auteurs met ervaringskennis op het gebied van armoede. Er zijn overeenkomsten tussen de ervaringen van Tim ‘S Jongers, Stella de Swart en Milio van de Kamp. Toch verschillen hun verhalen erover aanzienlijk van elkaar. Dat komt niet alleen door het verschil tussen hun ervaringen met armoede, het komt ook doordat hun perspectieven op armoede zo verschillen.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)71-75
Aantal pagina's5
TijdschriftJournal of social intervention: theory and practice
Volume33
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 27 mrt. 2024

Keywords

  • armoede
  • armoedebeleid
  • ervaringskennis

Citeer dit