Behoud van monumenten door herontwikkeling: herbestemming en energiebesparing als middel

Onderzoeksoutput: ChapterProfessional

351 Downloads (Pure)

Samenvatting

Paper naar aanleiding van een presentatie over herontwikkeling waarbij de case studie projecten steenfabriek in Wirdum (Gr.) en Sint Petruskerk in Eindhoven zijn behandeld.
In dit artikel wordt ingegaan op het spanningsveld tussen behoud en ontwikkeling van monumenten. De problematiek wordt geschetst vanuit een analyse van beleid en praktijk. Hoe worden fysieke aanpassingen aan monumenten benaderd vanuit het perspectief van de monumentenzorg? En waar liggen knelpunten in het herontwikkelingsproces in de praktijk? Dit laatste wordt belicht vanuit twee case studie onderzoeken: de vervallen steenfabriek Tichelwerk in Wirdum en de Energieke Sint Petruskerk in Eindhoven. Beide voorbeelden laten zien dat het herontwikkelingsproces ook wordt gestuurd door mechanismen die niet per definitie gerelateerd zijn aan de cultuurhistorische waarden van de gebouwen. Door deze mechanismen te doorgronden kunnen herbestemming en energiebesparing worden ingezet als middel voor het behoud van monumenten.
Originele taal-2Dutch
TitelDe kunst van maatschappelijk vastgoedmanagement
Subtitelsamenhang in maatschappelijk vastgoed, economie, leegstand en herbestemming in de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen
RedacteurenJan Veuger, Annette Tjeerdsma
Plaats van productieGroningen
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Pagina's17-30
ISBN van geprinte versie978-90-819774-4-9
StatusPublished - mrt. 2014

Keywords

  • monumenten
  • herbestemming
  • energiebesparing

Citeer dit