Behavioral quantification of audiomotor transformations in improvising and score-dependent musicians

Robert Harris, Peter van Kranenburg, Bauke de Jong

    Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

    Filter
    Contribution to conference proceeding

    Zoekresultaten