Behavioral quantification of audiomotor transformations in improvising and score-dependent musicians

Robert Harris, Peter van Kranenburg, Bauke de Jong

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Behavioral quantification of audiomotor transformations in improvising and score-dependent musicians'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Psychology

  Arts and Humanities

  Neuroscience