Behandeling Wmo-klachten volgens de Wkkgz: wenselijk of niet?

H.M.D. Wildeboer, A.T. Marseille

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

704 Downloads (Pure)

Samenvatting

Aanbieders van Wmo-voorzieningen zijn verplicht een zorgvuldige en laagdrempelige klachtenregeling te treffen. Verlenen diezelfde aanbieders zorg krachtens de Zorgverzekeringswet, dan zijn ze vanaf 1 januari 2017 gebonden aan de klachten- en geschillenbepalingen van de Wkkgz. Wat betekent dit voor de vormgeving van de klachtenprocedure voor Wmo-klachten bij deze zorgaanbieders, mede gezien het feit dat ook gemeenten, in het licht van hun integrale verantwoordelijkheid voor maatschappelijke ondersteuning, betrokken kunnen zijn bij dergelijke klachten?
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)3-6
TijdschriftTijdschrift voor klachtrecht
Volume13
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - mrt. 2017

Keywords

  • klachtrecht
  • wmo
  • klachtenprocedure
  • zorgaanbieders
  • gemeenten (overheid)
  • zorgverzekeringswet

Citeer dit