Begeleidend rapport 'Meten is weten' 2021-2023

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

44 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit rapport is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het lectoraat
Talentontwikkeling in het Hoger Onderwijs en Samenleving met het
Hanze Honours College. De inhoud uit het evaluatierapport vormt een toelichting op de infographics uit het jaar 2023 en over de studiejaren 2021 t/m 2023.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's19
StatusPublished - 12 dec. 2023

Keywords

  • evaluatie
  • honoursonderwijs
  • studentbehoeften
  • tevredenheid van studenten
  • motivatie
  • onderzoeksresultaten
  • disseminatie van onderzoek

Citeer dit