Begeleide intervisie met videobeelden bij tweedejaars pabostudenten

Stefan Paauwe, Jan Bijstra

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

420 Downloads (Pure)

Samenvatting

School video interactiebegeleiding (SVIB) heeft zich bewezen als een krachtig middel
om het handelen van leraren te verbeteren. Dit is echter wel een intensief en tijdrovend traject en minder geschikt voor een substantiële plaats in de lerarenopleiding. De Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool Groningen heeft daarom als experiment een traject ‘begeleide intervisie met videobeelden’ gedaan met groepjes tweedejaarsstudenten.
In dit artikel vertellen wij hoe dit traject is vormgegeven en wat de ervaringen zijn.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)51-54
TijdschriftTijdschrift voor lerarenopleiders
Volume34
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2013

Keywords

  • onderwijsvaardigheden
  • lerarenopleidingen
  • interactiebegeleiding
  • intervisie
  • video

Citeer dit