Begeleid leren: databank effectieve jeugdinterventies

Onderzoeksoutput: Other contributionOther research output

Samenvatting

Met Begeleid Leren worden jongeren (17-25 jaar) die door hun psychische beperking belemmerd worden bij het (gaan) studeren, ondersteund. Deze ondersteuning is op maat gemaakt; gericht op de studentrol en niet op de patiëntrol; individueel of groepsgewijs. Voor iedere fase zijn verschillende bijbehorende activiteiten uitgewerkt die de jongere kan doorlopen. De jongere wordt geholpen bij het bepalen of hij/zij eraan toe is om een opleiding te gaan kiezen; bij het maken van een weloverwogen keuze voor een opleiding; bij het verkrijgen van de opleiding en bij het ontwikkelen en coördineren van vaardigheden en hulpbronnen om met succes en naar tevredenheid de opleiding vol te houden en af te ronden.
Originele taal-2Dutch
Mijlpalentype toekennenOpname in databank effectieve jeugdinterventies
OutputmediaDatabank effectieve interventies
UitgeverNederlands Jeugd Instituut
StatusPublished - 17 jun. 2017

Keywords

  • begeleid leren
  • rehabilitatie

Citeer dit