Beeldcommunicatie in de GGZ: onderzoeksrapport over Fase 1 en 2

Ruud Janssen, Marijke Span, Annemarie Hout, Aranka Dol

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

406 Downloads (Pure)

Samenvatting

De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) staat, net zoals andere sectoren in de zorg, voor een grote maatschappelijke opgave: er moet fors bezuinigd worden terwijl de kwaliteit van de zorg gehandhaafd moet blijven. Verwacht wordt dat de inzet van beeldcommunicatie in de zorg hieraan een bijdrage kan leveren. Beeldcommunicatie is echter iets dat de zorgverleners “overkomt”: ze zijn er vanuit de genoten opleidingen niet of nauwelijks op toegerust, terwijl ze juist geoefend zijn om subtiele signalen te interpreteren die via beeldcommunicatie niet of veel moeilijker waarneembaar zijn. GGZ-zorgverleners zitten dus klem tussen de maatschappelijke opgave van bezuinigen enerzijds, en de verantwoordelijkheid die ze voelen voor hun cliënten anderzijds.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijChristelijke Hogeschool Windesheim
Aantal pagina's23
StatusPublished - 27 apr. 2016

Keywords

  • ggz
  • kwaliteitszorg
  • ict

Citeer dit