Beeldbellen in de GGZ: inzichten uit de praktijk en instrumenten voor zorgverleners

Marijke Span (First author), Aranka Dol, Ruud Janssen

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

Samenvatting

Beeldbellen wordt gezien als één van de oplossingen om de kosten van de geestelijke gezondheidszorg in de hand te houden en kwalitatief goede zorg te blijven leveren. Beeldbellen (ook wel bekend als beeldschermzorg of telezorg) is een vorm van zorg op afstand waarbij zorgverlener en cliënt met elkaar communiceren via een beeldscherm. Effectievere behandeling, doelmatiger werken en afname van reistijd worden gezien als enkele grote voordelen van zorg op afstand (GGZ Nederland, 2013). Overheden, zorgverzekeraars en GGZ-instellingen hebben beeldbellen en andere vormen van zorg op afstand vanwege deze voordelen tot een speerpunt van hun beleid gemaakt (Schippers & van Rijn, 2014). Hierdoor aangemoedigd, worden er veel pilots met beeldbellen uitgevoerd. Echte doorbraken blijven vooralsnog echter uit (Krijgsman et al., 2016).
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)7-15
TijdschriftSociale Psychiatrie
Volume37
Nummer van het tijdschrift124
StatusPublished - mrt. 2018

Keywords

  • geestelijke gezondheidszorg
  • communicatie
  • telecommunicatie

Citeer dit