Bedrijfsscholing in partnerschap: op weg naar een optimale verbinding tussen onderwijs, gemeente en bedrijfsleven

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

Samenvatting

Ondernemers, gemeenten en mbo-scholen zien een gezamenlijke verantwoordelijkheid in de scholing en begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt richting duurzame arbeid. De partijen hebben behoefte aan betere onderlinge afstemming en duidelijkheid over elkaars rol in het traject naar werk.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)22-25
TijdschriftSociaal bestek
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 13 sep. 2019

Keywords

  • participatie
  • ondernemers
  • bedrijfsscholing
  • onderwijs
  • overheid
  • arbeidsmarkt
  • partnerschap

Citeer dit