Bazen aan de basis: naar meer zelfsturing in teams: Herstructurering in de zorg

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

107 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)34-37
TijdschriftZorginstellingen
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 15 jun 2002

Keywords

  • zelfsturing
  • zorgsector
  • teams
  • verpleegkunde
  • leiderschap

Citeer dit