Basisbaan in Groningen: drie varianten

Louis Polstra, Kees Mosselman, Wim Ravenshorst

Onderzoeksoutput: ReportOther research output

812 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het gaat goed met de economie en met de werkgelegenheid. Naar verwachting neemt het aantal banen in 2017 en 2018 in de arbeidsmarktregio Groningen met 10.000 toe. Het aantal personen met een werkloosheidsuitkering neemt dat ook al enig tijd af. De daling van het aantal bijstandsgerechtigden zet pas halverwege 2017 langzaam in.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's19
StatusPublished - feb. 2018

Keywords

  • arbeidsmarkt
  • bijstandsgerechtigden
  • sociale zekerheid
  • groningen

Citeer dit