Barrier-beliefs about physical activity in active and inactive adults: an explorative study

Adrie Bouma

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Barrier-beliefs about physical activity in active and inactive adults: an explorative study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Medicine & Life Sciences