Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2011

Ted van Erp, Anneriet van de Pol, Maaike Steenhof, Thijs van der Werf

  Onderzoeksoutput: ReportProfessional

  57 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Het doel van dit onderzoek “Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2011” is het transparanter en inzichtelijker maken van maatschappelijk vastgoed bij Nederlandse gemeenten. Naast dit doel is er ook een hoger doel te benoemen, namelijk de respons te verhogen van het onderzoek Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2011 ten opzichte van de voorgaande vier onderzoek jaren. Het onderzoek van dit jaar heeft geleid tot een trendbreuk in het onderzoek. Doel was om dit jaar alle gemeenten in Nederland te enquêteren, en dieper op het maatschappelijk vastgoed in te gaan. Wat bleek; een landelijke enquête met een dusdanig gedetailleerd onderzoek is niet uitvoerbaar. Aan de hand hiervan is de probleemstelling opgesteld.
  De probleemstelling van dit rapport luidt; ‘Wat heeft geleid tot een trendbreuk in de onderzoeksresultaten van de Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2011?’
  Aan de hand van de probleemstelling zijn twee deelvragen opgesteld;
  - Aan welke voorwaarden moet het meetinstrument voor de Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2011 voldoen voor het maximaliseren/ verhogen van de respons?
  - Hoe denken gemeenten over het belang van het efficiënt beheren van maatschappelijk vastgoed?
  Studentonderzoek in het kader van het thema Leefomgeving
  Originele taal-2Dutch
  UitgeverijHanze University of Applied Sciences, Groningen - Research Centre for Built Environment – NoorderRuimte
  Opdrachtgevend orgaanConsortium Maatschappelijk Vastgoed
  Aantal pagina's70
  StatusPublished - 2011

  Keywords

  • maatschappelijk vastgoed

  Citeer dit