Balans in hoger onderwijs: wat kiezen en willen studenten?

Mechteld van Kuijk, Tjark Huizinga, Suzan van Brussel, Marin Rutgers, Milou van Harsel, Theo Nelissen

Onderzoeksoutput: AbstractAcademic

Samenvatting

Veel hoger onderwijsinstellingen implementeren flexibelere vormen van onderwijs in hun curriculum vanwege verschillende redenen, zoals a) het bevorderen van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs, b) de maatschappelijke noodzaak voor wendbare, zelfregulerende professionals die een Leven Lang Leren, en/of c) om de motivatie van (aanstaande) studenten te verhogen. Deze flexibiliteit uit zich bijvoorbeeld – op zowel curriculumniveau als op moduleniveau – in het zelf kunnen kiezen van de inhoud van het leren, waar het leren plaatsvindt, met wie er wordt geleerd, wanneer en hoe er wordt geleerd. De keuze om flexibelere invullingen van het onderwijs te geven moet echter aansluiten bij de wensen en behoeften van studenten, bij die van het werkveld alsook bij die van de instelling/opleiding. Binnen dit symposium richten we ons op de wensen en behoeften van de studenten en hun keuzeprocessen: In hoeverre willen studenten flexibiliteit in het onderwijs, en welke mate van flexibiliteit ervaren zij? Wat zijn de achterliggende redenen voor deze behoeften?
Als zij flexibiliteit hebben, hoe maken ze hier dan gebruik van? Welke keuzes maken studenten als zij inhoudelijke flexibiliteit krijgen en op basis waarvan maken zij deze keuzes? Binnen dit symposium staan drie papers centraal waarin antwoord op deze vragen worden gegeven.
Originele taal-2Dutch
Pagina's404-411
Aantal pagina's8
StatusPublished - jul. 2023
EvenementOnderwijs Research Dagen 2023: Kans op Balans - Amsterdam, Netherlands
Duur: 5 jul. 20237 jul. 2023
https://ord2023.nl/

Conference

ConferenceOnderwijs Research Dagen 2023
Verkorte titelORD
Land/RegioNetherlands
StadAmsterdam
Periode5/07/237/07/23
Internet adres

Keywords

  • hoger onderwijs
  • studenten
  • balans

Citeer dit