Balans in de driehoek beroepspraktijk, wetenschap en onderwijs: kwaliteitscriteria voor praktijkgericht onderzoek

Joost Miedema, Nico van der Sijde, Gertjan Schuiling

  Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

  Samenvatting

  Het kenniscentrum CaRES van de Hanzehogeschool Groningen heeft in 2013 een set kwalitatieve indicatoren voor praktijkgericht onderzoek opgesteld. Er zijn criteria geformuleerd voor de rubrieken Praktijk, Wetenschap en Onderwijs. Daarbij hebben lectoren en kenniskringleden uitgesproken te streven naar kennispakketten. Een kennispakket is een serie samenhangende kennisproducten die balans brengen tussen de drie domeinen die het onderzoek in het HBO moet bedienen: beroepspraktijk, wetenschap en onderwijs. De criteria zijn opgesteld tijdens interne reviews van eigen onderzoek. Daarbij is gebruik gemaakt van een landelijk, door lectoren ontwikkelde reviewmethode.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)31-36
  TijdschriftTHEMA
  Volume20
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusPublished - 2013

  Keywords

  • hbo
  • kwalitatief onderzoek

  Citeer dit