Balanceren als docent tussen zelf autonomie krijgen en autonomie bieden aan studenten

Tineke Kingma

Onderzoeksoutput: Blogs and web publicationsOther research output

Samenvatting

In 2016 is in het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs het artikel ‘De autonomie-ondersteunende doceerstijl in excellentieprogramma’s: de invloed van mindset, motivatie en druk vanuit de sociale werkomgeving’ verschenen. Deze blog geeft een samenvatting van dit artikel en een aantal toepassingsmogelijkheden voor docenten en opleidingscoördinatoren in de praktijk
Originele taal-2Dutch
OutputmediaOnline
StatusPublished - 17 jan. 2017

Keywords

  • hoger onderwijs
  • honors programma's

Citeer dit