Bacteriën die aardgas produceren

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

28 Downloads (Pure)

Samenvatting

Met de sterk groeiende aantallen zonnepanelen en windmolens maakt Nederland een inhaalslag met de opwekking van duurzame energie in de vorm van elektriciteit. Helaas bestaat er nog geen goede balans tussen vraag en aanbod en is betaalbare opslag van duurzame stroom nog niet vanzelfsprekend. Een mogelijk alternatief is opslag in de vorm van methaan. Daarover meer leren is de kern van het vierjarige onderzoeksproject Biologische Power-to-Gas (Bio-P2G) van lector Jan-Peter Nap.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)17-19
TijdschriftApplied Energy
StatusPublished - 1 mrt 2017

Keywords

  • bacteriën
  • aardgas
  • productie

Citeer dit