Baanopeningenmonitor arbeidsmarktregio Groningen 2017: Een bedrijfsoverstijgende analyse van verwachte kansen en knelpunten voor de arbeidsmarktregio Groningen

Harm van Lieshout, Anneloes Scholing, Kathinka Geling, Jan Cornelis Kamphorst, Claudia Y.D. van Orden

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

210 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het rapport betreft een verslag van de resultaten van de Baanopeningenmonitor die het lectoraat Human Capital van de Hanzehogeschool Groningen in de arbeidsmarktregio Groningen heeft uitgevoerd. De Baanopeningenmonitor is een methode van dataverzameling waarmee werkgevers beter zicht kunnen krijgen op hun huidige en toekomstige personeelsbehoefte. Wanneer de bedrijfsgegevens die met de Baanopeningenmonitor zijn verzameld, worden geaggregeerd, dan kan het databestand dat dan is ontstaan ook worden benut voor het beantwoorden van vragen van een regio over hoe de arbeidsmarkt zich zal ontwikkelen. De Baanopeningenmonitor is mede gefinancierd en uitgevoerd in het kader van Groningen op Voorsprong, het Intersectoraal Regionaal Sectorplan Groningen. Het project is uitgevoerd in de periode 16 juni 2015 tot 16 juni 2017. In totaal is van 108 bedrijven uit verschillende sectoren en variërend in omvang, data verzameld. De belangrijkste uitkomsten worden in dit rapport gepresenteerd.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's52
ISBN van geprinte versie978-90-5303-126-1
StatusPublished - nov. 2017

Keywords

  • arbeidsmarkt
  • personeelsbehoefte
  • groningen

Citeer dit