Avoiding the greenwashing trap: between CSR communication and stakeholder engagement

Agostino Vollero, Maria Palazzo, Alfonso Siano , Wim Elving

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

3513 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Avoiding the greenwashing trap: between CSR communication and stakeholder engagement'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics

Social Sciences

Engineering & Materials Science