Autonomie-ondersteuning als doceerstijl in extracurriculaire excellentieprogramma’s binnen het HBO

Tineke Kingma, Elanor Kamans, Marca Wolfensberger

Onderzoeksoutput: Working paperAcademic

123 Downloads (Pure)

Samenvatting

Honours studenten hebben behoefte aan een autonomie-ondersteunende doceerstijl (Núñez, Fernández, León, & Grijalvo, 2014). In het huidige onderzoek onder docenten (N = 54) van zes hogescholen is van persoonlijke (intrinsieke motivatie, overtuiging met betrekking tot ontwikkelbaarheid van intelligentie en ervaren druk) en organisatorische kenmerken (type instelling) nagegaan of zij samenhangen met het bieden van een autonomie-ondersteunende doceerstijl in extracurriculaire excellentieprogramma’s. Docenten scoren hoog op de autonomie-ondersteunende doceerstijl. Correlationele analyse laat zien dat docenten die meer overtuigd zijn dat intelligentie niet ontwikkelbaar is (mindset theorie van Dweck), meer structuur bieden. Docenten die meer druk ervaren bieden minder autonomie én minder structuur. Organisatorische kenmerken van hogescholen lijken niet direct van invloed te zijn op autonomie-ondersteuning. Onderwijs Research Dagen. Leiden. (2015, June).
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's3
StatusPublished - 17 jun. 2015

Keywords

  • doceerstijl
  • mindset
  • hoger onderwijs

Citeer dit