Autoantibody profiles in systemic sclerosis: a comparison of diagnostic tests

Wynand Alkema, Hans J P M Koenen, Brigit E. Kersten, Charlotte Kaffa, Jaqueline W Nannenberg-Koops, Jan G. M. C. Damoiseux

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Samenvatting

Onderzoek naar de profilering van antilichamen in de prognose en classificatie van systemische sclerose. Het doel van het onderzoek was om commercieel beschikbare diagnostische assays voor de detectie van SSc-geassocieerde autoantilichamen te vergelijken. Daarnaast werder onderzoek gedaan naar de coëxistentie van meerdere SSc-geassocieerde autoantilichamen bij patiënten.
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)148-155
Aantal pagina's7
TijdschriftAutoimmunity
Volume54
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 5 apr. 2021

Keywords

  • antistoffen
  • systemische sclerose

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Autoantibody profiles in systemic sclerosis: a comparison of diagnostic tests'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit