Auditprocedure HG/VNO-label Ondernemen

  Onderzoeksoutput: ReportProfessional

  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Deze auditprocedure heeft betrekking op de wijze waarop de Hanzehogeschool Groningen samen met VNO-NCW MKB Noord de validering van onderwijs in ondernemen uitvoert. VNO-NCW MKB Noord is betrokken als externe beoordelaar voor versterking van de kwaliteit en het geven van een prikkel tot verbetering aan de programma’s.
  Originele taal-2Dutch
  UitgeverijHanzehogeschool Groningen
  Aantal pagina's6
  StatusPublished - 2015

  Keywords

  • audit
  • midden- en kleinbedrijf
  • noord-nederland
  • kwaliteit

  Citeer dit