Auditing: reflectief vermogen van de internal auditor van cruciaal belang voor de moderne onderneming

Frank Jan de Graaf, Arie Molenkamp

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

72 Downloads (Pure)

Samenvatting

De maatschappelijke behoefte aan meer informatie over de strategie van de onderneming alsmede over de met die strategie samenhangende risico’s, vraagt om proactieve auditors met interpersoonlijke en veranderkundige competenties die weten hoe (netwerk)organisaties functioneren. Internal auditors die over het vermogen beschikken om het bestuur van de organisatie te bevragen op en te ondersteunen bij de kwaliteit van planvorming en de inrichting van het systeem van internal governance.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)212-218
TijdschriftMCA (Management control & accounting)
StatusPublished - okt 2012

Keywords

  • internal audit
  • network governance
  • ondernemerschap

Citeer dit