Audiomotor transformations in improvising and score-dependent musicians

Vertaalde titel van de bijdrage: audiomotor transformaties in improviserende en niet-improviserende musici

Robert Harris, Bauke de Jong

    Onderzoeksoutput: PosterOther research output

    1 Downloads (Pure)
    Filter
    Article

    Zoekresultaten