Audiomotor transformations in improvising and score-dependent musicians

Vertaalde titel van de bijdrage: audiomotor transformaties in improviserende en niet-improviserende musici

Robert Harris, Bauke de Jong

Onderzoeksoutput: PosterOther research output

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'audiomotor transformaties in improviserende en niet-improviserende musici'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Medicine & Life Sciences