Attachment styles and majority members’ attitudes towards adaptation strategies of immigrants

Jacomijn Hofstra, Abraham Buunk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)601-619
TijdschriftInternational Journal of Intercultural Relations
Volume29
StatusPublished - 2005
Extern gepubliceerdJa

Keywords

  • immigratie

Citeer dit