Atelier P2MP: power to empower - energie voor de participatie-samenleving

Mieke Oostra, Heico van der Blonk

  Onderzoeksoutput: ReportProfessional

  Samenvatting

  Dit document bevat een onderzoeksvoorstel aan het programma RAAK-PRO. Het doel van het voorstel is binnen het ‘ATELIER P2MP: Power tot Empower’ een aanpak te ontwikkelen waarmee lokale duurzame energie initiatieven samen met een expertgroep van bedrijven tot een volledige behoefte-identificatie, oplossingsontwerp en uitgewerkte business cases kunnen komen. De centrale onderzoeksvraag is:
  Hoe kunnen MKB-bedrijven lokale duurzame energie-initiatieven versterken, zodat deze initiatieven verder kunnen professionaliseren en hun doelen kunnen verwezenlijken terwijl de transitie naar een participatiesamenleving kan worden versneld?
  Binnen deze onderzoeksvraag staat het mogelijk maken van lokale initiatieven met betrekking tot duurzaamheid centraal. Het realiseren van deze doelen kan worden ondersteund door de inbreng van kennis van bedrijven en experts.
  Binnen deze onderzoeksvraag kunnen drie deelvraagstukken worden onderscheiden:
  1. Hoe kan het proces van behoefte-indicatie en vraagformulering van een lokaal initiatief. verrijkt en versneld worden door de inbreng van MKB-bedrijven?
  2. Hoe zorg je ervoor dat concepten en ontwerpen die worden uitgedacht passen bij de behoeftes van deze specifieke lokale gemeenschap en wat is daarvoor nodig?
  3. Hoe kunnen de door de lokale gemeenschap gekozen concepten en ontwerpen worden doorontwikkeld tot een LDEI business case.
  Aan de hand van de ‘comperative case study’ methode (Yin 2004) worden verschillende eindresultaten beoogd:
  1. Een compleet geformuleerde behoefte en vraagstelling van het lokaal initiatief.
  2. Het in kaart in kaart brengen van het speelveld, de draagvlak en betrokkenheid.
  3. Een overzicht van het potentieel van verschillende bronnen van duurzame energie, inclusief een potentie van energiebesparing
  Originele taal-2Dutch
  UitgeverijHanzehogeschool Groningen
  Aantal pagina's10
  StatusPublished - 2014

  Keywords

  • energieverbruik
  • duurzaamheid
  • participatie
  • mkb

  Citeer dit