Atelier Energietransitie: verslag reflectiebijeenkomst atelier 2013-2014

Onderzoeksoutput: OtherOther research output

Samenvatting

De AvB Groningen organiseert een vierjarig onderzoek- en ontwerpatelier rond de thema's energietransitie en healthy ageing. Het eerste atelier uit deze cyclus gaat uitsluitend over energietransitie. Het atelier wordt voorbereid en geevalueerd vanuit Kenniscentrum NoorderRuimte en het landelijke lectoraat Future Urban Regions. Dit document is een verslag van een reflectiebijeenkomst met externe betrokkenen bij het atelier Energietransitie 2013-2014. Het verslag vormt de opmaat voor de inhoudelijke voorbereiding van het atelier 2014-2015.
Originele taal-2Dutch
Pagina's1-5
StatusPublished - 2014

Keywords

  • energietransitie
  • architecten
  • onderzoek

Citeer dit