Atelier Energietransitie - Healthy Ageing: inhoudelijke voorbereiding atelier 2014-2015

Onderzoeksoutput: OtherOther research output

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

De AvB Groningen organiseert een vierjarig onderzoek- en ontwerpatelier rond de thema's energietransitie en healthy ageing. Het atelier wordt voorbereid en geevalueerd vanuit Kenniscentrum NoorderRuimte en het landelijke lectoraat Future Urban Regions. Dit document betreft de inhoudelijke voorbereiding van het atelier 2014-2015. Het is een vervolg op het verslag van de reflectiebijeenkomst met externe betrokkenen bij het atelier 2013-2014.
Originele taal-2Dutch
Pagina's1-5
StatusPublished - 2015

Keywords

  • energietransitie
  • onderzoek
  • ontwerpen

Citeer dit