Asymmetric 1,3-dipolar cycloadditions to 5-(R)-menthyloxy-2(5H)-furanone

Minze T. Rispens, Erik Keller, Ben de Lange, Robert W.J. Zijlstra, Ben L. Feringa

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Asymmetric 1,3-dipolar cycloadditions to 5-(R)-menthyloxy-2(5H)-furanone'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry